Welkom op de website van de huisartsenpraktijk van Dr. Stijn Verbiest te Branst (Bornem).
Praktische informatie corona

De opeenvolgende coronagolven die over ons land trekken zorgen wederom voor een toename van de drukte in de huisartsenpraktijken en ziekenhuizen. Om enerzijds jullie reeds verder te helpen en anderzijds de telefonische lijn van de praktijk te ontlasten staan hieronder enkele praktische richtlijnen met stappen die u reeds zelf kan ondernemen in het kader van eventuele coronaproblemen en coronavragen.


Alle nuttige weblinks werden door Domus Medica mooi gebundeld op volgende website: https://mijncoronatest.be/. Hierop vindt u onder meer de weblinks naar het zelfevaluatieformulier, de weg waarlangs u uw hoogrisicocontacten kan doorgeven, etc.


Bij ziektesymptomen die mogelijk door het coronavirus worden veroorzaakt (hoest, ademhalingsmoeilijkheden, koorts, pijnklachten zoals keelpijn of spierpijnen, abnormale vermoeidheid, smaakverlies en/of verlies van de reukzin, diarree):

 • Ziektesymptomen waarbij een onderzoek door de dokter is gewenst: maak zoals gewoonlijk online een afspraak. Is er geen afspraak meer beschikbaar en dient u dezelfde dag zeker nog onderzocht te worden dan kan u steeds de praktijk tefefonisch bereiken.
 • Bij milde ziektesymptomen waarbij een doktersonderzoek niet noodzakelijk is: vul eerst het zelfevaluatieformulier in via volgende link: https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat. Indien u voldoet aan de testindicatie krijgt u een testcode en een arbeidsongeschiktheidsattest. Maak met behulp van de testcode een afspraak voor testing bij:
  • Een testcentrum; bvb. van labo Medina via https://www.medina.be/nl/covid-19/
  • Een thuisverplegingsdienst;
   • Thuisverpleging Altrio (Tom Van Ranst en team): vanaf donderdag 25/11/2021 is er een pop-up testcentrum ingericht aan apotheek Pauwels (Riddermoerstraat 4 te Branst) elke dag van 14u tot 16u, zonder afspraak, wel testcode mee te nemen.
   • Thuisverpleging Villa Roses (Geert Mertens en team).


In geval van hoogrisicocontact:

Wat is een hoogrisicocontact: zie https://www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging/

De nieuwste maatregelen die je als hoogrisicocontact dient te nemen staan stap voor stap uitgelegd in onderstaande poster. Om een geldige testcode te verkrijgen dient de positief geteste persoon met wie je contact had jouw gegevens correct door te geven aan de contacttracing (via de Coronalert App of het nummer 02/214.19.19). Je kan als hoogrisicocontact zo nodig ook zelf bellen naar 02/214.19.19.

Maak met de testcode een afspraak bij een testcentrum of een thuisverplegingsdienst, zie hierboven


Test voor een ziekenhuisopname:

Vraag bij het inplannen van de ingreep aan de betreffende specialist of een coronatest noodzakelijk is voorafgaand aan uw ziekenhuisopname. Dit hangt af van de richtlijnen van het ziekenhuis en het type ingreep.

Indien een test noodzakelijk is maakt de specialist idealiter hier een testaanvraag voor op. Als dit jammer genoeg niet is gebeurd, dan kan u 1 week voor uw ingreep de huisarts uitzonderlijk telefonisch raadplegen voor het aanmaken van een testcode.

Maak bijgevolg een afspraak bij een testcentrum of thuisverplegingsdienst om u te laten testen 48-72u voor de ziekenhuisopname, zie hierboven.
PCR coronatest nodig voor een reis?

Voor een PCR coronatest in het kader van een buitenlandse reis dient u een beroep te doen op de voorziene testpunten. Hiervoor maakt u geen afspraak bij de huisarts. Onderstaand vindt u alle praktische informatie.


Controleer ten eerste wat exact nodig is in het kader van de coronareismaatregelen voor uw geplande reisvakantie. Wie dient er een PCR coronatest te laten afnemen? Actuele informatie hieromtrent vindt u, per land, terug op de website van de FOD Buitenlandse zaken diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen en op www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.

Indien u reeds voldoet aan de criteria om een herstel-, of vaccinatiecertificaat te bekomen, dan kan u dit certificaat downloaden via www.mijngezondheid.be of www.covidsafe.be


Indien u om het reiscertificaat te bekomen toch in het bezit dient te zijn van een negatieve PCR coronatest van de laatste 48-72 uur, dan kan u hiervoor terecht bij de hiervoor voorziene testpunten. Om een reistest te laten afnemen in een testpunt maakt u steeds een afspraak! Op de website www.hak-schelde-rupel.be en www.medina.be kan u makkelijk online een afspraak boeken bij de hiervoor voorziene testpunten in onze zorgregio. De contactgegevens en adressen van andere testpunten staan hieronder vermeld.

 • Labo AML Antwerpen – www.aml-lab.be – Tel.: 0471 66 74 77
  • Testcentrum te Mechelen: Koningin Astridlaan 51, 2800 Mechelen
  • Testcentrum te Antwerpen: Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen
 • Testcentrum Brussels Airport – www.brusselsairport.ecocare.center/nl/ – Tel.:  02 588 23 60
PRAKTIJKMAATREGELEN COVID-19-PANDEMIE

Door de huidige COVID-19-pandemie zijn we ertoe genoodzaakt de volgende maatregelen te nemen in de praktijk. Gelieve deze aandachtig door te nemen alvorens u naar de praktijk te begeven. Hartelijk dank!

 • Iedereen ouder dan 12 jaar die naar de praktijk komt vragen we om een mondmasker te dragen. Bij het binnenkomen ontsmet u uw handen met alcoholgel en neemt u plaats op de voorziene stoelen in de wachtzaal.
 • U komt bij voorkeur alleen of zo nodig met maximaal 1 mantelzorger naar de praktijk.
 • De betaling van de consultatie verloopt bij voorkeur via bancontact.


Meer informatie over wat te doen bij een infectie, over de hygiënemaatregelen en de huidige maatregelen van de overheid vindt u op www.info-coronavirus.be/nl en www.sciensano.be/nl.